İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMIMIZ

İNGİLİZCE EĞİTİMİMİZ

Globalleşen dünya ile birlikte İngilizce konuşmanın önemi gün geçtikçe artmakta. Günlük yaşantının haricinde işte, tatilde ve okulda, İngilizce artık vazgeçilmez bir yer kazanmıştır. Bu doğrultuda Özge Koleji’nin misyonu, öğrencilerine temelden iyi bir eğitim ve öğrenim vermektir.

Ders esnasında, hedeflenen dili (target language) daha başarılı bir şekilde öğretebilme adına, sınıflarımızda, hem öğretmen hem öğrenci, İngilizce konuşmaya özen gösterir. Bunu gerçeğe yakın ve otantik bir kontekst hazırlayarak, yapmaktayız.

Yabancı dil eğitiminde tek bir metod veya yaklaşım esas değildir. Öğrencilerin seviyelerine ve kabiliyetlerine göre, değişik teknikler ve aktiviteler kullanılır (Principled Eclecticism). Bu şekilde monoton bir ders şeklinden ziyade, motivasyonu arttırıcı bir ders uygulamaktayız.

Okul öncesi gruplarımızdan başlayarak, İngilizce eğitimimizi temelden sağlam bir şekilde vermeyi hedeflemekteyiz. Öğrencinin yeteneğini ve ilgisini (student-based learning) bu yüzden ön planda tutmak, Özge Koleji için bir esastır.

Okul öncesi ve İlkokul gruplarımızda İngilizceyi sevdirmek ve basit cümleler kurdurup, konuşmaya teşvik etmek için, şarkılar, küçük diyaloglar ve hikâyeler dinletiyoruz (Audio-Lingual Method; Audio-Visual Method). Bunları Flashcards (resimler) ile görselleştirerek,  şarkıdaki söylenenleri, hareket ile taklit ettirerek başarmayı hedefliyoruz (Total Physical Response).  Durum ve konuya göre grup çalışması (group work) ve iki kişilik çalışma (pair work), yaptırarak, çocuklarımızın arkadaş edinmesine ve sosyalleşmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Ortaöğrenim düzeyindeki öğrencilerimizin daha aktif ve katılımcı olmalarını sağlama çabasındayız. Öğretmen, çoğu zaman geri planda kalır, moderatör rolünü üstlenir ve öğrencilerin beyin fırtınası (Brainstorming) yapmalarını, tartışmalarını (Discussion; Debate), bir role bürünmelerini (Role-Play)   teşvik eder. Bu şekilde zamanla sınıfta öğrenci kendi fikirlerini beyan edebilir, bir başkasının rolüne girer ve onun düşüncelerini aktarabilir.

Amacımız İngilizceyi sevdirmek ve bu dili anlamakla birlikte konuşturmayı sağlamaktır.